ESSENTIE HEALING, WAT?


1. Alles is energie.

De bron van alles is energie en oneindig bewustzijn. Afgestemd op de bron werken lichaam, geest en ziel als een harmonisch geheel samen, kan energie vrij stromen en kan ons leven zich manifesteren:

- in harmonie met ons zelf en het grotere geheel.

- In talenten en geluk.

- In materiële zaken.

- In gezondheid.

- In vervullende relaties.


2. Wat blokkeert ons dan?

85 % van alle klachten (gezondheid, gelukkig zijn, werk, relaties, geld, enz.) vinden hun oorzaak in fysieke, mentale, emotionele en spirituele disbalans welke zich vaak uiten in spanningen, negatieve emoties, stress.

Stress veroorzaakt door

- pijnlijke gebeurtenissen - ziekte - conflict met onszelf of een ander persoon - de beperkte visie en overtuigingen van opvoeders, maatschappij - geloofsovertuigingen die beladen zijn met schuld en schaamte - teveel denken (linker en rechter hersenhelft zijn onvoldoende op mekaar afgestemd) - negatief denken en negatieve emoties - collectief gedachtengoed - verstoorde relaties - trauma - afgescheidenheid van de bron - spijt, kwaadheid, jaloezie, onrust, strijd, depressie, burn-out, enz. Deze en nog veel andere patronen zetten zich als energetische blokkades of stress in en rond ons lichaam vast en 'verstoren' de vrije energiestroom. Ze zijn als het ware letterlijk als 'stoorzenders' of 'stoorfrequenties' in ons bewustzijn aanwezig.

Als je begrijpt wat stress is en doet met jou, dan begrijp je waarom 'gelukkig zijn' zovelen in de weg staat!

(Stressmechanisme= een ingebouwd overlevingsmechanisme dat er toe dient om bij gevaar te kunnen... vechten en/of vluchten. En om te kunnen vechten en/of vluchten gaat het lichaam een heleboel functies uitschakelen omdat ze in dat overlevingsmechanisme simpelweg overbodig zijn en teveel energie zouden kosten.)

Wat wordt o.a. uitgeschakeld?

- Het immuunsysteem.

- Bloeddruk stijgt en hart gaat sneller kloppen want je moet paraat zijn om te vechten of vluchten

- Spijsvertering wordt stilgelegd want eten heb je nu niet nodig.

- Je sexuele noden en vruchtbaarheid, want die zijn in deze situatie overbodig.

- Je vermogen om lief te hebben, je vreugdevol te voelen, rust te ervaren, ontvankelijk te zijn, ... , worden in deze situatie overbodig want je moet enkel gericht zijn op presteren en overleven.

Nu, dit mechanisme is in feite superintelligent en nuttig voor wat het moet dienen, namelijk een korte periode van gevaar overbruggen waar we heel alert dienen te zijn in functie van 'in leven blijven'. Daarna dient het lichaam weer tot rust te komen om alle andere noodzakelijke functies opnieuw te activeren.

Maar... NU leven heel wat mensen in een constante toestand van stress, vechten of vluchten. Kan je je voorstellen wat het voor een mens zijn welzijn betekent om op lange termijn te (over)leven met een onvoldoende werkend immuunsysteem, een constant verhoogde bloeddruk en hartslag, een spijsvertering die onvoldoende werkt, verminderde vruchtbaarheid, het onvermogen nog liefde of vreugde te ervaren, en alle andere factoren die stress met zich meebrengt?)

Deze storingen kunnen tijdelijk zijn door omstandigheden in het 'nu', maar evengoed dragen we ze al een leven lang mee, tot zelfs vorige levens. Evengoed hebben we bepaalde patronen meegekregen van vorige generaties en benoemen we dat als 'genetisch bepaald'. Maar in werkelijkheid is dit niet meer dan stress-informatie die we via het DNA materiaal meegeërfd hebben.


3. Hoe wordt energie weer vrijgemaakt?

Neutraliseren:

Alles is energie. Elke negatieve gebeurtenis of blokkade heeft een energetische lading, trilling of frequentie. Om een blokkade te lokaliseren, zoek ik naar de frequentie ervan.

Eens ' ingetuned' op dit stoorveld, kan de lading neutraal gemaakt worden. Of de blokkade nu onstaan is of vroeger, of zelfs in vorige generaties maakt niet uit want energie beweegt zich in dimensies buiten tijd en ruimte. Vrije energieën helpen mij daarbij.

Harmoniseren:

Eens de blokkades geneutraliseerd zijn kan energie weer vrij stromen en kan je hele zijn zich weer gaan herschikken, herzetten en herverbinden naar z'n oorspronkelijke staat van harmonie.

Activeren:

Op deze manier kunnen tijdens een healingsessie grote delen energie bevrijd worden. Onderliggende kwaliteiten zoals liefde, vreugde, daadkracht, intelligentie, wijsheid, mededogen, innerlijke rust, intuïtie, gaven en talenten, eenheid en verbondenheid, kunnen als gedeblokkeerde energie opnieuw actief gemaakt worden. Het is jouw Essentie die voelbaar, tastbaar, zichtbaar wordt in je dagdagelijkse realiteit. Die Essentie zit in het geheugen van onze cellen, als een verloren herinnering opgeslaan. Het is wie wij werkelijk zijn! 

- Zo ontstaat een proces van ontwaken.

- Linker en rechter hersenhelft werken meer als een geheel samen.

- Je hoofd en je hart werken meer als een geheel samen.

- Vanuit een groeiend bewustzijn komen 'ware' inzichten je leven binnenwandelen .

- Je immuunsysteem ontspant en krijgt een boost, organen kunnen weer de nodige informatie ontvangen en uitwisselen om goed te functioneren. 

- Je voelt je weer verbonden met je vermogen om liefde, vreugde en eenheid te ervaren. Want al deze kwaliteiten vormen een belangrijk aanstuursysteem voor een natuurlijk, gelukkige en gezond leven.

- Je intuïtief vermogen groeit.

Kortom, de regeneratie en herinnering van je werkelijke zijn, kan opgestart worden.


4. Doel:

Healing is dus een proces van energetisch terug 'heel' worden zodat heel jouw zijn terug gevoed wordt met (frequentiële) informatie van de bron waardoor jouw potentieel als bewuste en gelukkige mens werkelijk kan groeien.

Het (h)erkent en harmoniseert de mens als een totaal wezen met fysische, mentale, emotionele en spirituele aspecten. In wàt dit 'harmoniseren' resulteert zal voor ieder mens anders en uniek zijn maar vaak merk ik dat mensen een nieuw soort levendigheid ervaren die ze voordien niet kenden. Bij ziekte kan dit bij de één resulteren in meer gezondheid, maar evengoed kan het leiden naar een proces van aanvaarding en innerlijke vrede of een therapie die beter bij jou past.

Het kan resulteren in nieuwe inzichten betreffende jezelf, relaties of werk, of het aantrekken van andere mensen of jouw levensdoel en passie ontdekken. Of heel eenvoudig meer innerlijke vrede en minder gepieker ervaren.

Het kan situaties en mensen waarmee je verbonden bent mee-harmoniseren. In die zin ben ik tijdens een healingsessie nooit bezig met ziekte op zich als 'medisch gegeven' (is en blijft een kwestie voor artsen) of met problemen of resultaten op zich. Het is net in het loslaten van materie en probleem- of resultaatgericht denken dat de hogere intelligentie waarmee we allen verbonden zijn, zich kan manifesteren. M.a.w. het 'harmoniseren' kan zich in het oorzakelijke beginsel, als energie, voltrekken in alle niveau's van je zijn om zich later in de materie en je leven te manifesteren.

Het resultaat kan onmiddellijk voelbaar zijn en soms werkt het op de subtielere niveau's waardoor het zich in een nabije toekomst manisfesteert, maar het doet voor ieder 'iets'...

Algemeen kan ik stellen dat velen het ervaren als:

- zich letterlijk en figuurlijk lichter voelen

- een werkelijk gevoel van 'thuiskomen bij jezelf'

- meer energie en levenslust ervaren

- zich vitaler voelen

- minder piekeren en zich minder zorgen maken

- kijken naar situaties vanuit hoger bewustzijn

- Bekwaamheid om liefde, vreugde, overvloed, ... te ervaren (zie ook de 40 sleutels uit mijn boek 'Dit     ben je écht!)

- een diepe innerlijke rust ervaren - inzicht krijgen in situaties

- weten wie je echt bent

- in je kracht gaan staan en daar daadwerkelijk ook naar gaan leven!

- verstoorde situaties die zich 'oplossen'.


5. Praktisch verloop van een persoonlijke sessie:

Op afspraak: gsm 0477/42.45.14 of via info@nelecools.be

Duur: ongeveer 60 minuten waarvan de healing zelf ong. 30 minuten.

Prijs: 75 € 

Stap 1: een verkennend gesprek waarbij jij de rustgevende energie van de ruimte kan opnemen, voor mij een moment om voeling te krijgen met jouw energie. Zo krijgen we samen een diepere kijk op jouw leven en 'wat' daarin aandacht vraagt.

Stap 2: Liggend op een massagetafel, enkel schoenen uit, stap je in de ervaring van de healing...

Stap 3: Een korte nabeschouwing en/of coaching.

> TERUG NAAR PRODUCTEN

> OF MAAK HIER ONLINE EEN AFSPRAAK


Disclaimer: Alles wat ik, Nele Cools, doe staat in functie van bewustwording en persoonlijke groei en kan nooit een vervanging zijn van gelijk welke medische behandeling. Je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de zorg en voortzetting van elke medische behandeling. Elke vraag of advies betreffende ziektebeelden, diagnoses en/of gebruik van medicijnen dien je met je arts of specialist te bespreken.