ESSENTIE COACHING

Naargelang jouw persoonlijke intenties en interesse wordt een healingsessie al dan niet aangevuld met coaching. Een healingproces gaat immers altijd gepaard met een bewustwordingsproces. Door blokkades en stoorvelden te neutraliseren komt er nieuwe ruimte in je bewustzijn om de grotere visie van jezelf te laten geboren worden. Het is voornamelijk een proces van opnieuw her-inneren wie je écht bent en helderheid krijgen over de richting die je jouw leven wenst te geven als mens in jouw dagdagelijks leven, geluk, relaties, werk, gezondheid, levensdoel, enz... .

Mijn persoonlijke coaching is gericht op helder voelen en bewustmaken, duiden, ondersteunen en bekrachtigen van jouw positief evolutieproces. Jouw intenties & inzet + healing = succes!

Een coachingsessie zonder de healing kan geboekt worden en kost 40€/half uur. Gebeurt steeds via skype of what's app.

Ik bied dit aan als ondersteunende tussendoor- of vervolgsessie op een of meerdere healing/coachingsessies. 

< TERUG NAAR PRODUCTENDisclaimer: Alles wat ik, Nele Cools, doe staat in functie van bewustwording en persoonlijke groei en kan nooit een vervanging zijn van gelijk welke medische behandeling. Ik hou mij op geen enkele manier bezig met geneeskunde. Je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de zorg en voortzetting van elke medische behandeling. Elke vraag of advies betreffende ziektebeelden, diagnoses en/of gebruik van medicijnen dien je met je arts of specialist te bespreken.