De Wederopbouw

04-05-2020

En nu, welke richting ga jij uit? Nu alles weer op gang komt, wat is er veranderd in jouw denken, voelen, zijn, doen?

Wat laat je definitief achter je, wat neem je mee in de vernieuwing?

Dit sprekend beeld van een eekhoorn op een kruispunt werd me getoond tijdens een wandeling in het bos. Wat een passende spiegel voor dit 'scharnierpunt'.

Zoals alles met alles verbonden is krijg ik vaak dergelijke signalen en lees ik graag wat de natuur me spiegelt.

Eekhoorn staat voor z'n unieke gave om energie op te slaan en die weer aan te wenden in mindere tijden. Hij weet exact hoeveel hij moet opslaan, is heel onderzoekend en is ook steeds voorbereid op grote veranderingen. Dit is zo'n energie-shift-opslag-fase. Ik neem de tijd om wat er gebeurd is te verwerken en tegelijkertijd geef ik me over aan het herbronnen en laad ik op in die stille plek in mezelf.

De eekhoorn zit pal op een kruispunt! Dat spiegelt mij dat er echt een splitsing gemaakt is tussen de aardse tijdslijnen van verleden en toekomst. Welke richting gaat hij straks uit? Ook die vraag houdt me bezig. Welke richting gaat onze aardebol uit, welke richting ga ik uit? Klopt het nog wat ik doe en hoe ik het doe? Voelen, invoelen, verwerken en weer naar de rust. Dat is waar scharnierpunten, nulpunten voor staan.

Kiezen we voor het pad van angst en oude beperkende gedachten (3D)?

Of kiezen we voor het pad van liefde, vernieuwing en expansie (5D)?

Want dat zijn de twee stromingen die momenteel aanwezig en actief zijn.

Ja lieve mens, de energie van 5D is er! Ze is niet ergens half onderweg. Neen, de trilling van liefde en eenheid en Goddelijke Magie zijn helemaal op deze aardebol aanwezig! En ze doet haar werk en laat oude structuren en valse waarheden in mekaar donderen.

Maar de oude structuren van angst zijn er ook nog en voeren hun eigen struggle for life. Beide werelden bestaan in een soort paralelle realiteit naast mekaar.

Het gaat nu echt over bewust kiezen waar jij voor staat!

In elke uitdagende situatie jezelf de vraag stellen, kies ik voor angst of kies ik voor liefde? En kan ik kiezen?

Want ja, soms hebben we het gevoel niet te kunnen kiezen en zit je als het ware gevangen in de angst. En met angst bedoel ik niet het normale angstgevoel dat je beschermt en belet domme dingen te doen zoals bv van 20 m hoog te springen. Met angst bedoel ik de noemer voor allerlei mechanismen dat ons ego kiest uit angst om 'gezichtsverlies te lijden'. Bv. extreme angst om ziek te worden, projecties maken op anderen, verdedigingsmechanismen, in slachtofferrol gaan, attachments, vasthouden aan oude geloofsstructuren, relaties die je niet dienen, enz. .

Als je merkt dat je daarin gevangen zit dan is de eerste stap bewust te worden van de veilige plek waar jij hier en nu fysiek aanwezig bent. Dan volgt jouw keuze om bereid te zijn naar het patroon te kijken. Eerlijk en oprecht je angstpatroon benoemen zonder oordeel, voelen zonder oordeel, zonder controle te willen hebben en weten wat de uitkomst is. Zo laat je er liefde in toe en creëer je een opening naar heling waarin de oude overtuiging of lading kan oplossen. Zo kan de Goddelijkheid en Magie van 5D zijn werk doen.

Welk pad kies jij vanaf nu?

Macrokosmos gewijs is het corona (kroon) virus bekwaam een hele planeet stil te leggen en het op zo'n scharnierpunt te plaatsen, wat eigenlijk wel geniaal is.

De twee structuren 3D en 5D zijn in het wereldbeeld heel sterk aanwezig en actief.

Enerzijds is er de door de media dagelijkse overdosis aan paniek en angstinformatie.

Anderzijds is er het grotere spirituele beeld van vrouwelijke energie en liefde die indaalt en wil herkent worden in alle aspecten van ons zijn. Dat is zichtbaar in de vele acties van solidariteit, wereldmeditaties, hartelijkheid, schenking, herwaardering van relaties, anders gaan werken, de natuur die zich herstelt en meer je hart willen volgen.

Ja, er is nog veel werk, maar eigen aan 5D is dat wij wakker mogen worden in onze eigen kracht en de volle verantwoordelijkheid weer leren opnemen voor ons eigen leven. We wachten niet langer tot een ander (partner, overheden, instanties ) het voor ons oplost. We beginnen lekker bij onszelf!

Lieve mens, wat is jouw micro kosmos aandeel in deze wederopbouw?

Het nieuwe is er en het gaat om keuze! Jouw co-creatie! Welke verandering, nieuwe gedachte, keuze, inzicht, idee neem jij mee in de verandering?

Het gaat om liefde en vertrouwen toelaten in elke keuze die je maakt, in elk moment, elke seconde, elke situatie, hoe uitdagend dat soms kan zijn. En in sommigen gebieden van je leven voel je dat dat heel gemakkelijk is en in andere merk je dat het een leerproces is met vallen en opstaan en het veel mildheid vraagt naar jezelf en omgeving. Maar...

eens je die keuze van liefde en eenheid voor jezelf maakt gaat het leven voor jou werken en zal het jouw in alle mogelijke richtingen dragen en steunen. Dat is de energie van vernieuwing, dit is NU!

Jouw microkosmos keuze trilt door in de hele macrokosmos!

PS in deze fase van vernieuwing zoeken we soms tevergeefs een diepere verbinding bij een partner, vriend(in), kind, ouder,... en dat is oké maar in deze tijd kan het gebeuren dat je daar geen antwoord op ontvangt omdat die ander ook in zijn/haar proces zit. Dat kan een gevoel van eenzaamheid en verdriet veroorzaken en het is oké om dat verdriet toe te laten. Vanuit de vernieuwing van het nu worden we dieper in onszelf en in onze vrouwelijke energie getrokken en dat is wat in zo'n dynamiek kan gebeuren. Ga dus niet in angst of frustratie. De heelheid in onszelf is zich aan het herstellen. Dit proces van verdieping kan je zelf ondersteunen door zoveel mogelijk in je eigen hartsverbinding en/of meditatie te gaan.

In liefde, Nele